Hulda Garborg 151 år.

Onsdag 13. februar 2013 ville Hulda Garborg ha fylt 151 år. Dagen feires på Asker museum med sammen med leikarringer fra Asker til Drammen.

Det er blitt tradisjon at Asker museum inviterer folkedanslag til sammenkomst når Hulda Garborg fyller år. I år er et 151 år siden hun ble født på Stange i Hedemark.  Hulda og Arne Garborg bosatte seg på Labråten og deres hjem er i dag en del av museet.

Hulda Garborg var en pådriver for folkedansen i begynnelsen av 1900 – tallet. For folkedanslagene er det hyggelig å bli invitert til en slik markering av Hulda Garborg.

Det blir Huldasodd og Labråtenkake før dansen starter med en polonese og deretter Mølledans.

Etter oppfordring fra 2012 fortsetter det med dans for alle før fremsyningene starter.


Etter oppfordring fra 2012 fortsetter det med dans for alle før fremsyningene starter.Leikarringen Huldra starter med sangdanser.

 
Asker Folkedanslag følger på med flere sangdanser.

 


Gammeldansen på Gjellum fortsetter dansen.


Bæringen viser frem rekkedanser.

 
Uten spillemann blir det ingen dans.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Leikarringen Noreg avsluttet fremsyningene med Kørsdans.

Kvelden avsluttes med felles dans og brodering. Asker museum takket for at så mange stilte opp og ønsket alle vel hjem.
Vi dro alle hjem med et minne om en hyggelig kveld.