Sommeravslutning på Sundhaugen Turistpaviljong

Leikarringen i Haug BU, Leikarringen BUL Kongsberg, Eiker Spelemannslag og Leikarringen Noreg hadde for første gang en felles sommeravslutning.

Sundhaugen Turistpaviljong dannet rammen for en fin sommerlig kveld som markerte avslutningen av sesongens mange øvinger. De fire lagene samarbeider gjennom året med ulike arrangementer og 2013 markerte kanskje starten på en ny tradisjon.

Sundhaugen Turistpaviljong  er en flott naturperle og et viktig kulturminne i Øvre Eiker. Når vi nå legger vår felles sommeravslutning til stedet, er det med på å videreføre tradisjonen med danse og god mat.

Det ble en hyggelig kveld med gryterett og drikke og senere på kvelden kaffe og kringle.

Dansen gikk lystig til musikk av et 18 manns sterkt Eiker Spelemannslag. Sangdansene ble ledet av flere leikledere.

IMG_6398_Sundhaugen_Turistpaviljong.JPGIMG_6400_Sundhaugen_Turistpaviljong.JPGIMG_6402_Sundhaugen_Turistpaviljong.JPGIMG_6403_Sundhaugen_Turistpaviljong.JPGIMG_6404_Sundhaugen_Turistpaviljong.JPG

Leikarringen BUL Kongsberg gjorde, tradisjonen tro, stas på noen av sine medlemmer for god innsats gjennom året. De minnet også om Folkedansfestivalen på Kongsberg 8. – 11. august.

Kvelden ble avsuttet i brodering og lagets ledere for innsatsen og for en hyggelig kveld og ønsket alle vel hjem.