Siste øvelse i Losje Prøvens lokaler

Tirsdag 26. februar 2013 hadde Leikarringen Noreg sin siste øvelse i Losje Prøven.
Lancier fra Vardø

Det øves på Lancier fra Vardø

Musiker Øyvind Knudsen

Musiker Øyvind Knudsen

Fortsatt trening på Lancier fra Vardø

Fortsatt trening på Lancier fra Vardø

Den siste kaffepausen. Bjørg, Anne Marie, Evelyn, Åse og Bjørn

Den siste kaffepausen. Bjørg, Anne Marie, Evelyn, Åse og Bjørn

Leder Live Røine gir de siste beskjeder fra denne salen.

Leder Live Røine gir de siste beskjeder fra denne salen.

Søskenparet danses med Åse, Per Thorstein, Bjørg, Kristin og Laila.

Søskenparet danses med Åse, Per Thorstein, Bjørg, Kristin og Laila.

Flere danser Søskenparet, Åvar, Per Thorstein, Bjørn, Kristin og Svein.

Flere danser Søskenparet, Åvar, Per Thorstein, Bjørn, Kristin og Svein.

Her er vi i fint driv over golvet.

Her er vi i fint driv over golvet.

Applaus for Kristin og Øyvind.

Applaus for Kristin og Øyvind.

Nyst munde avslutter kvelden.

Nyst munde avslutter kvelden.

 

Et ca 52 år langt leieboerskap var til ende. Det var med en viss vemodighet 18 av medlemmene deltok på denne siste kvelden hvor Lancier fra Vardø ble danset den første timen.

Kaffepausen ble også spesiell. Her var det ingen servering da alle våre eiendeler allerede var flyttet til Myre Borettslag. I kveld hadde hver enkelt med kaffe og kaker selv.

Programmet til fremsyningen 14.mars sto på agendaen for siste del av kvelden. Torsdag 14. mars skal vi danse i dette lokalet for medlemmene av Losje Prøven avholdslosje.

Sandsværril i stor ring, Søskenparet (Dalkuladans), Hopser med vals, Flaumen går og Ro fjorden var noen av dansene vi trenet på.

Kvelden ble som vanlig avsluttet i brodering. Nyst munde, som i mange år var vår avslutningssang for kvelden, fikk æren av å avslutte denne spesielle kvelden.

Kveldens leikleder Kristin Solhaug og musiker Øyvind Knudsen fikk sin velfortjente applaus.

Leder Live Røine takket for fremmøtet, ønsket alle vel hjem og minnet om at neste øvelse er i nye lokaler i Myre Borettslag i Ingeniør Rybergs gate 21 på Åssiden.