Leikarringen Noreg sitt nye øvingslokale fra 5. mars 2013

Leikarringen Noreg starter øvingene i det nye øvingslokalet i Myre Borettslag i Ingeniør Rybergs gate 21 kl. 1900.

 

 

Leikarringen Noreg har holdt sine øvelser og andre aktiviteter i Losje Prøvens lokaler i Nordahl Bruuns gate 1, siden 1961. Losjen la ut bygningen til salg i 2012 og styret satte i gang en prosess med å finne et nytt øvingslokale. Det er inngått avtale med Myre Borettslag i Ingeniør Rybergs gate 21 på Åssiden om leie av nye øvingslokaler.

Vi vil ha vår første øving i nye lokaler tirsdag 5. mars 2013 kl 1900.