Æresmedlemmer

Leikarringen Noreg har gjennom sin 90 år, utnevnt 7 æresmedlemmer, 4 dansere og 3 musikere.

Gullik Kirkevoll

Gullik Kirkevoll utnevnt i 1974

Gullik Kirkevold (1895 – 1978) var fra Valdres, men bodde mange år i Oslo og var aktivt med i Valdreslaget i Oslo. Her var han fast bygdedansinstruktør fra 1926. Etter krigen var han det selvsagte sentrum da bygdedansarbeidet tok seg opp igjen. Han la ned et stort arbeid for Valdreshallingen og Valdresspringaren, ref. bl.a. Norsk Folkemusikklags skrift nr. 8/94.

Heidersmedlem i Landslaget for Folkemusikk i 1964.

Gullik Kirkevold var spelemann for Leikarringen Noreg fra 1958 til 1967. I tillegg var han en god danser og ble også benyttet som instruktør. Enkelte ganger var han både felespiller og instruktør på kurs. Han var med som spelemann til folkedansfestivalen, International Musikal Eisteddfod  i Llangollen i Wales i 1963.

Som en kuriositet kan nevnes at Gullik Kirkevold også var en lidenskapelig frimerke- og myntsamler. Hadde en av Norges største samlinger av mynter og frimerker. Se Den legendariske storsamleren Gullik Kirkevoll og Mynt og seddel.

 

Else Strømsvåg Martinsen

Else Strømsvåg Martinsen utnevnt i 1984

Else Strømsvåg Martinsen (1926 – 2009) er fra Drammen og begynte i Leikarringen Noreg i midt i 1950 årene. Hun var en ivrig forkjemper og pådriver for sangdansen gjennom mange år og hadde ansvaret for sangdansen i perioden i 1970 årene.

Hun har var medlem av Bygdedansnemda fra 1977 til 1981.

Else Strømsvåg Martinsen var opptatt av de norske folketradisjonene. Riktig bruk av bunaden var en del av dette og kunne være en rettleder dersom det var nødvendig. Hodeplagg var en viktig del av bunaden og skulle alltid brukes. Hun var selv et forbilde der.

I tillegg var hun en svært dyktig rosemaler i Telemarks tradisjon som laget også hadde mye glede av.

 

Tor Martinsen

Tor Martinsen utnevnt i 1984

Tor Martinsen (1924 -) er fra Drammen og har vært medlem av Leikarringen Noreg siden 1957.

Han ble tidlig interessert i bygdedans og deltok på flere kurs i bygdedanser gjennom årene. Han overførte kunnskapen til andre i laget og sørget for at kurs ble gjennomført i laget.

I 1978 ble Bygdedansnemda etablert og Tor Martinsen har vært med frem til 1996 og igjen fra 2005 til nemda ble lagt ned i 2010. I alle disse årene var han den drivene kraft i nemda. Tor Martinsen har vært leikleder i mange år og noen år sammen med Kristin Solhaug. Sangdansen har også vært en viktig del av hans engasjement.

Tor Martinsen har også hatt flere verv i styret i 1970 årene.

I sitt 91 år er han med som en engasjert og ivrig folkedanser. Han er lett på foten og med kraftfull stemme, er han fremdeles en viktig sanger for laget.

 

Thorleif Strøm

Thorleif Strøm utnevnt i 1992

Thorleif Strøm (1923 – 2010) startet som spillemann i Leikarringen Noreg i 1947.

I de 7 første årene var han med Kristoffer Lindstad, siden har spilt sammen med Gullik Kirkevold, Helmer Jakobsen, Else Bråthen, Jon Stake, Eva Åsgård, Pjotr Klafkovski (fra Polen) og Ragnar Hosarøygard. I 9 år var han lagets eneste spillemann.

På fremsyninger var han stort sett alene som spillemann. Han gav seg som spillemann i 1998.

 

 

 

Rolf Iversen

Rolf Iversen utnevnt i 1994

Rolf Iversen (1931 – 1998) har vært med i Leikarringen Noreg siden slutten av 1950 årene. Han var leikleder fra 1966 til 1990 med unntak av 1970. Han har i mange år delt på oppgaven med Lillian Røine, Tor Martinsen, Helga Holte og fra 1988 sammen med Kristin Solhaug.

Han var også instruktør på utallige gammeldanskurs i 1970 årene både i regi av laget og for andre lag i Drammensområdet.

Rolf Iversen laget dansemåte til «Menuett i mai» og «Vårvise», laget dansemåte til «Drammensmasurka», «Rolf`s turreinlender» og til åpningsdansen til «Folk i Spel og Dans». Han var en pådriver i samarbeidet med Skoger Historielag.

 

 

Kristin Solhaug

Kristin Solhaug utnevnt i 2012

Kristin Solhaug (1951 -) begynte i Leikarringen Noreg i 1980. Hun var med i styret fra 1983 til 1987, de siste 3 år som leder av laget. I 1988 startet hun som leikleder sammen med Rolf Iversen. De var sammen frem til 1990. I en periode delte hun ansvaret med Tor Martinsen. Hun har ledet de fleste fremsyninger både i inn- og utland.

Kristin Solhaug er alltid vel forberedt til alle øvinger og fremsyninger og er en inspirerende leikleder.

Hun har også vist stor interesse for bygdedans og tatt initiativ til mange kurs og fått instruktører fra andre lag til å komme til Drammen.

I samarbeidet om Grensetreffet med folkedansvenner fra Örebro, er hun vel forberedt til undervisning i norske folkedanser. På Grensetreffet lærer vi svenske folkedanser som hun sørger for at vi holder vedlike når vi kommer hjem. Det har vi hatt stor glede av på mange våre sammenkomster.

 

Gretha Iversen

Gretha Iversen utnevnt i 2014

Gretha Iversen (1939 -) har vært medlem fra 1959. Hun var med styret i 1974 - 75 og har fra 1993 vært med styret med unntak av et par år. De fleste av årene som lagets sekretær.

På 1980 og 1990 tallet var hun aktiv i å skaffe laget inntekter. Det ble utallige dugnadstimer på lagets medlemmer på hennes arbeidsplassen. Vi var mye renholdere, men på arbeidsgiverens årlige julebord var vi servitører.

Gretha Iversen var en av initiativtakerne til å få skrevet lagets historie. Det har tatt mange år, men til 90-års jubileet var beretningen ferdig.

 

Og denne lærdommen ska du sæinse:
D`er æiller fali for den som dæinse,
Men står du stille og følje med,
Da er det fali, da kæin det skje!

Alf Prøysen