Gammeldanskurs

Start tirsdag 24. oktober kl. 1800

Leikarringen Noreg starter Gammeldanskurs tirsdag 24. oktober kl. 1800 – 1900. Kurset går over 8 tirsdagskvelder.

Leikarringen Noreg

     Gammeldanskurs

          for nybegynnere

Oppstart 24. oktober fra 18 – 19 i alt 8 tirsdager

Rundingen Ing. Rybergsgt. 21, 3024 Drammen

Vals – Reinleder – Polka - Masurka

Levende musikk. Kr. 50 pr gang.

Påmelding til tlf. 93 43 67 57 eller på post@leikarringennoreg.no