Leikarringen Noregs polskurs i helgen 8. – 9. februar

Rundingen

Polskurset i Rundingen lørdag og søndag 8. – 9. februar ble en suksess med 34 deltakere. Inger B. Larsen var en inspirerende og dyktig instruktør og Odd Lund en dyktig musiker.

IMG_6378_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_090220
IMG_6383_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_090220
IMG_6386_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_090220
IMG_6392_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_090220
IMG_6401_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_090220
IMG_6407_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_080220
IMG_6408_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_080220
IMG_6415_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_080220
IMG_6293_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_080220
IMG_6299_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_080220
IMG_6317_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_080220
IMG_6339_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_080220
IMG_6346_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_080220
IMG_6407_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_080220

Inger B. Larsen og Odd Lund på trekkspill sørget for at vi fikk fart på danseskoene. De er et fast team på mange polskurs og kjenner hverandre godt. Odd sørger for god takt som er viktig både for trente og utrente dansere.

IMG_6299_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_080220

Inger gikk gjennom polsen trinn for trinn og steg for steg. Det var en svært god måte. Det var mange utrente polsdansere, så det gjorde at mange fikk med seg trinnene. Sammensetningen av dansen kom etter hvert.

Noen trinn er vanskeligere enn andre og der trenger mange mye mengdetrening.

IMG_6408_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_080220

Det ble både pauser for å få drikke og mat i løpet av dagen.

IMG_6292_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_080220

Vi blir slitne både i ben og hoder av intensiv instruksjon. Inger har en behagelig måte å lære bort på og gjør at alle følger seg tatt godt vare på.

Inger hadde ingen mann med seg, men danset mann selv med vår faste instruktør, Kristin, som dansepartner. Det ble et godt team som fungerte svært godt.

IMG_6401_Leikaringen_Noreg_Polskurs_Rundingen_090220

Når kurset var kommet til sin ende på søndag ettermiddag var alle slitne og vel fornøyde. Inger og Odd ble takket for et herlig kurs. Det ble antydet at vi burde ha et oppfølgingskurs senere. Det var Inger positiv til, hun ville ikke være vanskelig å be til det.

Nå er det opp til oss selv å holde kunnskapen vedlike. På annen hver tirsdagene fremover vil det være polsdans fra kl. 1800 – 1830. De andre tirsdagene vil det være tele-springar og gangar.