Leikarringen Noreg. Alle arrangementer frem til 25. august er avlyst.

Drammen, 27. mars 2020

På grunn av Koronaviruset er alle våre arrangementer avlyst.

Hei kjære dansevenner

Vi er inne i en litt vanskelig og engstelig tid for de fleste av oss, men vi skal komme oss igjennom.

Nå er det aller meste av dans og annen aktivitet avlyst godt inn i sommeren, så vi i Noreg legger også alt på is fram til 25.8., som er første øving til høsten.

Festforestillingen i Teateret 17.5. er avlyst.  Det samme er Rørosleken, Landskappleiken, Landsfestivalen, Buskerudkappleiken, Randsäter.

Vi avventer myndighetenes koronatiltak for høsten og forholdene i Sverige med hensyn til Grensetreffet.

 

Håper alle har det greit og gleder seg til vi kan danse igjen.

 

For Leikarringen Noregs styre

Per