Leikarringen Noreg. 90 års beretning.

Leikarringen Noreg fyller 90 år i 2014. Som en del av jubileumsmarkeringen har vi under arbeid en beretning for disse 90 års foreningsvirksomhet.

Leikarringen Noreg har satt ned en komite som arbeider med en beretning om foreningens 90-årige virke. Den består av følgende personer:

  • Live Røine
  • Åvar Heggenhougen
  • Gretha Iversen
  • Bjørn Stake
  • Nils Bjørkdahl
  • Tor Martinsen

Arbeidet med beretningen har foregått i lengre tid. Komiteen har gått gjennom gamle protokoller, intervjuet tidligere og nåværende medlemmer både i foreningen og i Bondeungdomslaget og på den måten samlet mye stoff og bilder.

Det har lenge vært et ønske om å få en profesjonell skribent til å få skrevet beretningen. Det har vært vanskelig få til, men nå er det gjort avtale med Liv Evju.

Liv Evju er opprinnelig drammenser, men bodd i Oslo i mange år og jobbet som bibliotekar. Som pensjonist har hun vendt tilbake til barndomsbyen. Hun er bl.a. kjent for sine mange artikler i det lokalhistoriske bladet Rundt om Drammen, som for øvrig feiret 25 år i 2013.

Komiteens mål er at beretningen skal være ferdig trykket høsten 2014 og senest til ringens stiftelsesdag 11. november.

Da flere av komiteens medlemmer også er med i styret i Noreg, går vi en meget travel tid i møte. Det kan gjøre at forhold som gjelder daglig drift kan komme til å bli litt forsømt. Styret ber om medlemmenes forståelse.

Det er flere medlemmer utenom komiteen som har blitt spurt om å bedra med underlag til beretningen. De har alle vært positive og styret er glad for og takknemlig for en slik holdning. Det gjør arbeidet lettere for komiteen.

Styret ser fram til et aktivt og begivenhetsrikt år for Leikarringen Noreg.