Leik og dans i 90 år

11. november 2014

Leikarringen Noreg feiret sin 90 års dag på Rundingen.

48 dansere og spillemenn var samlet for å feire foreningens 90 års virke. Leder Live Røine ønsket alle hjertelig velkommen og fortalte kort om kveldens program. Kveldens høydepunkt og som mange har sett frem til med forventning, var utgivelsen av boken om foreningens liv i 90 år. IMG_5125_Leikarringen_Noreg_90_år_Live.JPG

Bordene var flott pyntet og anretningsbordet hadde mye å by på. Snittene smakte godt og det samme gjorde kakene deretter.
Det var diktet 2 sanger i anledning av dagen og som ble sunget under måltidet.IMG_5128_Leikarringen_Noreg_90_år_Ved_bordet.JPG

Nils Bjørkdahl hadde tilrettelagt for en stund med bilder fra vårt lange virke. Her var det bilder både fra Grensetreff, turer og besøk. Nils Bjørkdahl har ansvaret for alle foreningens bilder og fikk en påskjønnelse som takk for det store arbeidet.IMG_5131_Leikarringen_Noreg_90_år_Nisl_Bjørkdahl.JPG

Kvelden fortsatt med dans til musikk av Drammen Trekkspillorkester.IMG_5140_Leikarringen_Noreg_90_år_Dansen_starter.JPGIMG_5148_Leikarringen_Noreg_90_år.JPGIMG_5159_Leikarringen_Noreg_90_år.JPGIMG_5169_Leikarringen_Noreg_90_år.JPGIMG_5171_Leikarringen_Noreg_90_år.JPGIMG_5189_Leikarringen_Noreg_90_år.JPG

Omsider var vi kommet frem til kveldens presentasjon av boka «Leik og dans i 90 år». Mange av foreningens medlemmer har bidratt til både tekst og bilder. Tidligere medlemmer har vært intervjuet, mye arbeid har, gjennom flere år, vært lagt ned i å få frem alle opplysningene. Det har blitt en fin presentasjon av vår virksomhet gjennom disse 90 år og ikke minst hvor ca. 110 bilder er med på å vise det.

IMG_5195_Leikarringen_Noreg_90_år_Boka_vår.JPG

Bokkomiteen har bestått av Live Røine, Gretha Iversen, Tor Martinsen, Åvar Heggenhougen, Bjørn Stake og Nils Bjørkdahl. Redaktør har vært Liv Evju. Alle fikk overrakt et eksemplar av boken som takk for innsatsen. IMG_5225_Leikarringen_Noreg_90_år_Bokkomiteen.JPGIMG_5198_Leikarringen_Noreg_90_år_Redaktøren.JPG

Æresmedlemmene Tor Martinsen, Kristin Solhaug og Gretha Iversen ble overrakt et eksemplar av boken. Det samme gjorde leder for Representantskapet i Bondeungdomslaget i Drammen, Tor Omholt.IMG_5214_Leikarringen_Noreg_90_år_Æresmedlemmene.JPGIMG_5217_Leikarringen_Noreg_90_år_Tor_Omholt.JPG

Medlemmene fikk kjøpe et eksemplar til redusert pris og de fleste benyttet seg muligheten. Det kommer de ikke til å angre på.IMG_5228_Leikarringen_Noreg_90_år_Salg.JPG
Kvelden ble avsluttet med sangen «Nyst munde det regna så såre», slik også den første leikkvelden i foreningen for 90 år siden ble gjort.