Innvitasjon til Grensetreff i Karlstad

20. - 22. september 2918

Anders og Kristin avslutter festmiddagen på Grensetreffet på Bøkevangen ved Halden i 2018 med allsang.

Innvitasjonen fra Kulturella foreningen kan du lese på linken under.

Gränsträff 2019 Inbjudan Norge.pdf

Link til Best Western Gustaf Fröding Hotell & Konferens