Innkalling til årsmøte 29. januar 2012

Det innkalles til årsmøte i Leikarringen_Noreg