Innkalling til Årsmøte i Leikarringen Noreg

Det innkalles herved til Årsmøte i Leikarringen Noreg 

tirsdag den 28. januar 2020 kl. 19.00.

 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 

14.januar 2020.

 

Etter årsmøtet holder vi et lite medlemsmøte.

 

Per Røgeberg

Leder