Flyttedugnad torsdag 21. februar 2013 kl. 10:00

Leikarringen Noreg har dugnad for å flytte alle sine saker fra Losje Prøven til det nye øvingslokalet.

 Leikarringen Noreg oppfordrer alle medlemmene til å stille opp i Losje Prøven torsdag 21. februar kl 1000.
Styret setter pris på hjelp til å flytte alle våre eiendeler til nytt øvingslokale i Myre Borettslag i Ingeniør Rybergs gate 21 på Åssiden.  Det blir servering av kaffe og kaker når flyttingen er utført.