Dansens Dag på Bragernes Torg

Lørdag 27. april 2019

Dansere fra Drammen kulturskole, Amaze danseklubb og Leikarringen Noreg underholder på Torgscenen. Aldersspredning er stor og viser at dans er en aktivitet som er uavhengig av alder.

IMG_8098_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Drammen_Kulturskole
IMG_8099_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Drammen_Kulturskole
IMG_8101_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Drammen_Kulturskole
IMG_8102_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Drammen_Kulturskole
IMG_8106_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Leikarringen_Noreg
IMG_8107_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Leikarringen_Noreg
IMG_8110_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Leikarringen_Noreg
IMG_8111_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Leikarringen_Noreg
IMG_8112_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Leikarringen_Noreg
IMG_8113_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Leikarringen_Noreg
IMG_8114_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Leikarringen_Noreg
IMG_8115_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Leikarringen_Noreg
IMG_8116_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Leikarringen_Noreg
IMG_8118_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Amaze
IMG_8119_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Amaze
IMG_20190427_123516_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Amaze
IMG_8098_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Drammen_Kulturskole

Dansere fra Drammen kulturskole

Drammen Kulturskole benytter både torget og scenen i sin Transportdans.

IMG_8099_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Drammen_Kulturskole.JPG

IMG_8102_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Drammen_Kulturskole.JPG

IMG_8106_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Leikarringen_Noreg

Leikarringen Noreg

Leikarringen viser frem noe av sitt vårprogram.

IMG_8112_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Leikarringen_Noreg.JPG

IMG_8111_Leikarringen_Noreg_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Leikarringen_Noreg.JPG

IMG_20190427_123516_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Amaze

Amaze Danseklubb

IMG_8119_Dansens_Dag_Bragernes_Torgsecenen_270419_Amaze.JPG