Årsmøte i Leikarringen Noreg

Tirsdag 31. januar 2023

Årsmøtet i Leikarringen Noreg BUL Drammen ble avholdt med 24 medlemmer til stede

20230131_200221_Leikarringen_Noreg_Årsmøte

Årsmøtet

Leder Per Røgeberg ønsket velkommen.

Åvar Heggenhougen gikk bort 3. januar 2023. Han ble minnet med ett minutts stillhet.

Årsmøte var bekjentgjort på øvelsen i laget og med brev/epost til alle medlemmene. Innkallingen ble godkjent.

Henning Torsby ble valgt til møteleder og Per Røgeberg til referent.

Årsberetningen for 2022 ble lest opp av Kristin Solhaug. Med noen kommentar, ble den enstemmig godkjent. 

Regnskapet for 2022 ble gjennomgått av kasserer Aase Bjorli. Det var noen få spørsmål. Jan Erik Viholmen leste Revisjonsberetning for 2022 som anbefalte at det fremlagte regnskapet ble godkjent.  Årsmøte godkjente enstemmig regnskapet.

Budsjett for 2023 ble presentert av Aase Bjorli. 

Etter en meningsutveksling ble budsjettet enstemmig godkjent.

Valgkomitéens leder Bjørn Pettersen gikk gjennom valglista. Tur- og arrangementskomiteen er blitt redusert til 3 medlemmer. Kaffekomitèen består av 8 medlemmer. 

Valget ble deretter gjennomført og kandidatene enstemmig valgt.

Styret består av følgende:

Leder                    Per Røgeberg
NestlederGjertrud Indresæter
KassererAase Bjorli
SekretærPer Røgeberg
Styremedlem 1Live Røine
Styremedlem 2Kristin Solhaug
Varamedlem 1Anny Bente Emmerud
Varamedlem 2Bjørg Tveter

Per Røgeberg takket de som går ut sine verv for et godt arbeid gjennom 2022. Som en ekstra påskjønnelse gav Per medlemmene i Tur og arr.kom bestående av Bjørg, Anne Marie og Bjørn en flaske alkoholfri vin hver. Årsmøte vedtok at Per og Kristin også ble påskjønnet på tilsvarende måte. 

Per ønsket de nyvalgte og gjenvalgte velkommen og ønsket et fortsatt godt samarbeid i 2023. 

Årsmøtet ble hevet. 

20230131_200227_Leikarringen_Noreg_Årsmøte

Medlemsmøtet

Leder Per Røgeberg ledet medlemsmøte.

Etter Årsmøtet avholdt vi et medlemsmøte hvor vi tok opp noen aktuelle saker.

 

 

Hulda Garborg, Asker kulturhus 8.2. -23

Leikfester /sommertur

Det er kommet flere innbydelse til flere leikfester, Røros-leiken, NM i Trekkspill, Landskappleiken, Landsfestivalen og Førdefestivalen som ble presentert.

Utenlandstur til Dansefestival Bornholm, 26.-29- mai 2023. 

Kaffekomite. Det ble diskutert hvordan kaffekomiteen skal fungere og vi endte opp med denne ordningen.
Kaffekomiteen fortsetter som tidligere med ansvar for låsing, rydding, kaffekoking og innkjøp av rekvisita. Alle aktive dansere settes på liste, to og to, og leverer kake (bakt eller kjøpt) til sin øving. Disse to har ansvaret for sin dato og kan ev. bytte med andre.   Aase setter opp liste og distribuerer. 

Danseaften. Til tross for underskudd på to danseaftener i 2022, vil vi prøve å arrangere også i 2023.  Opplæring i gammeldans kan være aktuelt timen før danseaftenen.  Viktig å få bekjentgjort det best mulig.  Medlemmene var positive til å hjelpe til å arrangere.

Sommertur 2023. TAK var lite lystne på å lage til fellestur i 2023. Litt sent å starte nå og vi skal nok også på Grensetreff til Sverige. 

100-års-jubilem.  Komiteens foreløpige forslag ble luftet og blir nærmere diskutert i første styremøte. Det meste av våre vanlige aktiviteter vil også gjennomføres i 2024.  I tillegg kan komme en medlemsfest med gjester, en tur til og opptreden i Vatnås kirke og opptredener på eldresenter.  Mange hadde lyst til å bidra.

Møtet ble hevet ca. kl. 2130