Kulturella Foreningen, Ørebro feirer 100 år

Fra Leikarringen Noreg deltok 4 par i feiringen av Kulturella Foreningens 100 års- jubileum

I Olaus Petri forsamlingshus var 96 folkedansere samlet for å feire Kulturella Foreningen. De fleste var fra Ørebro-området. Det var oss fra Drammen som kom fra annet sted. For oss var det kjente og kjære fra mange års folkedanstreff.

Etter maten ble det underholdning av forskjellige slag. Kulturella foreningen hadde sin egen måte å markere sine 100 år. Inn kom en rekke med 20 folkedansere i forskjellige kostymer som skulle symbolisere hvert sitt 10 år. Toastmasteren bandt det hele fint sammen.

Ordfører Hans Hjelm i Svenska Folkdansringen utnevnte Hjördis Götze til hedersmedlem. Hun mottok hedersmedaljen i gull etter et langt og samvittighets arbeide for spesielt folkedraktene. 

Kvelden ble avsluttet med pardans i ring med kontinuerlig bytte av dansepartner og endring av danser. Det ble en svært hyggelig, men også anstrengende time på dansegolvet.

Bildet under viser dans fra 1960-årene.