Årsmøte i Leikarringen Noreg

Tirsdag 25. januar 2022

Leder Per Røgeberg ønsket velkommen. P.g.a. koronasituasjonen ble årsmøtet gjennomført ved at sofagruppene ble plassert langs vindusveggen for å holde 1 meters avstand. Det vil bli et kort medlemsmøte etter årsmøtet, men det blir ingen servering etter årsmøtet. Årsmøte var bekjentgjort på øvelsen i laget og med brev/epost til alle medlemmene. Innkallingen ble godkjent.

Årsberetning, regnskap og budsjett

Henning Torsby ble valgt til møteleder og Per Røgeberg til referent.

Årsberetningen for 2021 ble lest opp av Kristin Solhaug. Med noen kommentar, ble den enstemmig godkjent.

Regnskapet for 2021 ble gjennomgått av kasserer Aase Bjorli. Det var noen få spørsmål. Jan Erik Viholmen leste Revisjonsberetning for 2021 som anbefalte at det fremlagte regnskapet ble godkjent.  Årsmøte godkjente enstemmig regnskapet.

Budsjett for 2022 ble presentert av Per Røgeberg.

Etter en meningsutveksling ble budsjettet enstemmig godkjent.

Valg

Valgkomitéens leder Bjørn Pettersen gikk gjennom valglista. Tur- og arrangementskomiteen er blitt redusert til 3 medlemmer. Kaffekomitèen består av 8 medlemmer. Valgkomitéen overlater til årsmøte å velge de åttende medlemmet.

Valget ble deretter gjennomført og kandidatene enstemmig valgt.

Styret består av følgende:

Leder                                    Per Røgeberg

Nestleder                             Gjertrud Indresæter

Kasserer                              Aase Bjorli

Sekretær                              Per Røgeberg

Styremedlem 1                     Live Røine

Styremedlem 2                     Kristin Solhaug

Varamedlem 1                      Anny Bente Emmerud

Varamedlem 2                      Bjørg Tveter

Årsmøte valgte Sonja Teca til det åttende medlem i Kaffekomitèen.

Avslutning av årsmøtet

Per Røgeberg takket de som går ut sine verv for et godt arbeid gjennom 2021 og ønsket de nyvalgte velkommen og håpet på et fortsatt godt samarbeid i 2022.

Årsmøtet ble hevet.

Medlemsmøte

Leder Per Røgeberg ledet medlemsmøte.

P.g.a. koronasituasjonen vil det ikke bli noen øvinger i februar. Regjeringen kommer med nye bestemmelser til uken. Først da vil styret vurdere når vi starter med øvinger igjen.

Per orienterte om noen saker som styret jobber med for dette året.

  • Grillkveld i august/september på Landfallhytta
  • På Folkets Hus i Krokstadelva skulle det vært en dansekveld i 2021.  Den ble avlyst.   Ser på om den kan gjennomføres på høsten.
  • Grensetreff. Stenbekk misjonssenter i Sarpsborg
  • Svein Aasen arrangerer tur til Rørosleken.
  • Eikerleik i november


Møtet ble hevet ca. kl. 2130