God Jul og Godt Nytt År

Julen 2021

Vi takker alle for året som har gått og det hver og en har bidratt med.

Julekort_011.jpg

Julekort_003.jpg

Det lyser i stille grender

av Jakob Sande

Det lyser i stille grender

av tindrande ljos ikveld,

og tusunde barnehender

mot himmelen ljosi held.

 

Og glade med song dei helsar

sin broder i himmelhall,

som kom og vart heimsens frelsar

som barn i ein vesal stall.

 

Han låg der med høy til pute,

og gret på si ringe seng,

men englane song der ute

på Betlehems aude eng.

 

Der song dei for fyrste gongen

ved natt over Davids by,

den evige himmelsongen

som alltid er ung og ny.

 

Den songen som atter tonar

med jubel kvar julenatt

om barnet, Guds Son, vår sonar,

som døden for evig batt.

 

Jakob Sande fine beskrivelse av julekvelden kan hver enkelt ta med seg i sin egen feiring.

Ønsker alle en Riktig God Jul og et fredelig Godt Nytt År

 

Julekort_003_2020.jpg