Årsmøte i Leikarringen Noreg

Tirsdag 28. januar 2020

Årsmøtet i Leikarringen Noreg BUL Drammen ble avholdt med 27 medlemmer tilstede i Rundingen, Ing. Rybergsgt. 9-19

IMG_6221_Leikarringen_Noreg_Årsmøte_280120

Fungerende leder Per Røgeberg ønsket velkommen.

Årsmøte var bekjentgjort på øvelsen i laget og med brev/epost til alle medlemmene. Innkallingen ble godkjent.

Henning Torsby ble valgt til møteleder og Per Røgeberg til referent.

Årsberetningen for 2019 ble lest opp og med noen kommentar, ble den enstemmig godkjent.

Regnskapet for 2019 ble gjennomgått av kasserer Per Røgeberg. Det var noen få spørsmål. Jan Erik Viholmen leste Revisjonsberetning for 2019 som anbefalte at det fremlagte regnskapet ble godkjent.  Årsmøte godkjente enstemmig regnskapet.

 Budsjett for 2020 ble presentert av kasserer. Bondeungdomslaget i Drammen ble på årsmøte i 27. mars i 2019 lagt ned. Den endelige oppløsningen skjer først når alle midlene er fordelt likt på de 3 lagene, IL BUL, By- og Bygdelaget BUL og Leikarringen Noreg BUL Drammen. Det meste ble fordelt i 2019. Det gjenstående midlene blir fordelt i løpet av 2020.

Etter en meningsutveksling ble budsjettet enstemmig godkjent.

Vedtektene har vært revidert p.g.a. oppløsning av BUL Drammen. Forslaget ble drøftet og vedtatt med flere endringer.

IMG_6224_Leikarringen_Noreg_Årsmøte_280120

Valgkomitéens leder gikk gjennom valglista. Valgkomitéen hadde ikke funnet ny kasserer og sekretær. Leder Per Røgeberg foreslo at denne posten ble stående ubesatt og at kollegiet fordelte oppgavene seg imellom, slik det var gjort for 2019. Årsmøte var enig i betraktningen.

Valget ble deretter gjennomført og kandidatene enstemmig valgt.

Styret består av følgende:

Leder                                    Per Røgeberg

Nestleder                           Åvar Heggenhougen

Kasserer                              Ikke besatt

Sekretær                            Ikke besatt

Styremedlem 1                 Bjørg Nyhuus

Styremedlem 2                 Kristin Solhaug

Varamedlem 1                  Live Røine

Varamedlem 2                  Helen Noebel Johnsen

 

IMG_6235_Leikarringen_Noreg_Årsmøte_280120

Per Røgeberg takket de som går ut sine verv for et godt arbeid gjennom 2019 og ønsket de nyvalgte velkommen og håpet på et fortsatt godt samarbeid i 2020. Som en liten oppmerksomhet ble det delt ut en flaske Liereple

Årsmøtet ble hevet.

Før medlemsmøte startet, ble det servert kaffe og bløtkake.

IMG_6225_Leikarringen_Noreg_Årsmøte_280120

Leder Per Røgeberg ledet medlemsmøte.

17. mai

Leikarringen Noreg skal ha en 7 minutters fremsyning i teateret 17. mai.

Øving med nybegynnere

Noen av de siste som har kommet til leikarringen kan trenge litt ekstra øving, så vi tilbyr disse å komme kl. 18.30 og få en halv time med gammaldans- og stegtrening.

Derfor vil springar- og gangartreningen skje fra kl. 18.00 til 18.30.

Dette blir en prøveordning så lenge nok medlemmer deltar.

17. mai programmet i teateret tenker en trene på fra kl. 2100 - 2130

Dansekveld 22.3.

På Folkets Hus i Krokstadelva er det under planlegging en uhøytidelig dansekveld søndag 22.3. Foruten Drammen Trekkspillklubb som vil spille gammaldans og pols kommer Arne og Wiggo med anlegget sitt og spiller vanlig frisk dansemusikk.
 

Det skjer fra 19.00 til 21.30 med en kaffepause i midten.

Fellestur i 2020

Svein Aasen arrangerer tur til Rørosleken 1.- 3. mai som vi har fått tilbud om delta på. Ca. 20 medlemmer skal bli med.

 Fellestur 2021

TAK har allerede begynt å lukte på en tur til Færøyene en gang i 2021.  Det høres fint ut og mer info kommer når noe er klart.

Leikfester

I budsjettet for 2020 er det satt av 15.000 som støtte til deltakelse i 3 leikfester.  Det blir Gammaldansfestivalen på Skui Grendehus 7.3.  og Leikfest i Ås den 28.3. Den siste er ikke bestemt enda, men bli en fest i Vestfold ev. Telemark.

Vi vil lage et felles reiseopplegg og foreta samlet påmelding/betaling.