Årsmøte i Leikarringen Noreg

Tirsdag 29. januar 2019

Årsmøtet i Leikarringen Noreg BUL Drammen ble avholdt med 23 medlemmer tilstede i Rundingen, Ing. Rybergsgt. 9-19

IMG_7458_Leikarringen_Noreg_Årsmøte_290119

Årsmøte

Fungerende leder Per Røgeberg ønsket velkommen.

Årsmøte var bekjentgjort på øvelsen i laget og med brev/epost til alle medlemmene. Innkallingen ble godkjent.

Henning Torsby ble valgt til møteleder og Per Røgeberg til referent.

Årsberetningen for 2018 ble lest opp og med noen kommentar, ble den enstemmig godkjent.

Regnskapet for 2018 ble gjennomgått av kasserer Per Røgeberg. Det var noen få spørsmål. Jan Erik Viholmen leste Revisjonsberetning for 2018 som anbefalte at det fremlagte regnskapet ble godkjent.  Årsmøte godkjente enstemmig regnskapet.

Budsjett for 2018 ble presentert av kasserer. Totalt ble budsjettet foreslått med et underskudd. Etter en meningsutveksling ble budsjettet enstemmig godkjent.

Det var ikke kommet forslag til årsmøtet.

Valgkomitéens leder gikk gjennom valglista. Valgkomitéen hadde ikke funnet ny kasserer og sekretær. Leder Per Røgeberg foreslo at denne posten ble stående ubesatt og at kollegiet fordelte oppgavene seg imellom, slik det var gjort for 2017. Årsmøte var enig i betraktningen.

Valget ble deretter gjennomført og kandidatene enstemmig valgt.

Styret består av følgende:

Leder                                 Per Røgeberg

Nestleder                           Åvar Heggenhougen

Kasserer                            Ikke besatt

Sekretær                           Ikke besatt

Styremedlem 1                  Bjørg Nyhuus

Styremedlem 2                  Kristin Solhaug

Varamedlem 1                   Live Røine

Varamedlem 2                   Arne Johansen

Per Røgeberg takket de som går ut sine verv for et godt arbeid gjennom 2018 og ønsket de nyvalgte velkommen og håpet på et fortsatt godt samarbeid i 2019.

Årsmøtet ble hevet ca kl. 2000.

IMG_7459_Leikarringen_Noreg_Årsmøte_290119

Medlemsmøte

 

 

 

 

 

Leder Per Røgeberg ledet medlemsmøte.

 1. Per orienterte om Bondeungdomslaget i Drammen og planene fremover.
 2. Det diskutert om hvordan vi skal drive med rekruttering og spre kunnskap om folkedansen
 3. Fellestur til Leikfester. Det er noe interesse for fellestur til leikfester.
 4. Sommerturen går til dansefestival på Bornholm 6.- 9. juni.
 5. Eventuelt.
  Her ble det nevnt noen aktiviteter fremover:
  1. 12. februar skal vi feire Hulda Garborg sine 156 år på Asker museum
  2. 27. mars. Årsmøte i BUL Drammen
  3. 9. mai. Fremsyning i Rosemalerstua
  4. 17. mai. Fremsyning på Fjell Bo- og Servicesenter, Drammen Helsehus og Bragernes torg
  5. 21. mai.  Sommeravslutning på Sundhaugen
  6. 7. – 10. juni. Tur til Bornholm
  7. 26. juni. Fremsyning på Konnerud Bo- og Servicesenter
  8. 20. – 22. september. Grensetreff. Stedet er ikke avgjort

Møtet ble hevet ca. kl. 2130