Årsmøte i Leikarringen Noreg

Tirsdag 30. januar 2018

Årsmøtet i Leikarringen Noreg BUL Drammen ble avholdt med 24 medlemmer tilstede i Rundingen, Ing. Rybergsgt. 9-19

IMG_20180130_190814_Leikarringen_Noreg_Årsmøte
IMG_20180130_201345_Leikarringen_Noreg_Årsmøte
IMG_20180130_201436_Leikarringen_Noreg_Årsmøte
IMG_20180130_201438_Leikarringen_Noreg_Årsmøte
IMG_20180130_201446_Leikarringen_Noreg_Årsmøte

Fungerende leder Per Røgeberg ønsket velkommen.

I 2017 gikk mangeårig medlem Åse Søndenå bort i en alder av 85 år. Hun ble minnet med et minutts stillhet.

Årsmøte var bekjentgjort på øvelsen i laget og med brev/epost til alle medlemmene. I tillegg lå innkalling på vår nettside. Innkallingen ble godkjent.

Henning Torsby ble valgt til møteleder og Per Røgeberg til referent.

Årsberetningen for 2017 ble lest opp og med noen kommentar, ble den enstemmig godkjent.

Regnskapet for 2017 ble gjennomgått av kasserer Per Røgeberg. Det var noen få spørsmål. Jan Erik Viholmen leste Revisjonsberetning for 2017 som anbefalte at det fremlagte regnskapet ble godkjent.  Årsmøte godkjente enstemmig regnskapet.

Budsjett for 2017 ble presentert av kasserer. Totalt ble budsjettet foreslått med et underskudd. Etter en meningsutveksling ble budsjettet enstemmig godkjent.

Det var ikke kommet forslag til årsmøtet.

Valgkomitéens leder gikk gjennom valglista. Valgkomitéen hadde ikke funnet ny leder og sekretær. Fungerende leder Per Røgeberg foreslo at denne posten ble stående ubesatt og at kollegiet fordelte oppgavene seg imellom, slik det var gjort for 2016. Årsmøte var enig i betraktningen.

Valget ble deretter gjennomført og kandidatene enstemmig valgt.

Styret består av følgende:

Leder                                    Ikke besatt

Nestleder                              Kari Helle Bjertnes

Kasserer                               Per Røgeberg

Sekretær                               Ikke besatt

Styremedlem 1                      Bjørg Nyhuus

Styremedlem 2                      Kristin Solhaug

Varamedlem 1                       Live Røine

Varamedlem 2                       Arne Johansen

 

Fungerende leder Per Røgeberg gav som en takk for innsatsen i 2017 en flaske Lier Eple fra Egge går, til leder av TAK Live Røine, kaffekomiteen ved Anne Marie Kristoffersen, revisor Jan Erik Viholmen, leder av valgkomiteen Bjørn Pettersen, leikleder Kristin Solhaug og redaktør av hjemmesiden Henning Torsby.

Årsmøte berømmet Per Røgeberg for at hans innsats gjennom året, har gjort at foreningen har kommet gjennom et vanskelig år på en god måte. Årsmøte var enstemmig om at han også skulle ha den samme oppmerksomhet som det de andre har fått.

Per Røgeberg takket de som går ut sine verv for et godt arbeid gjennom 2017 og ønsket de nyvalgte velkommen og håpet på et fortsatt godt samarbeid i 2018. Årsmøtet ble hevet.

Før medlemsmøte startet, ble det servert kaffe og deilig bløtkake.

Per Røgeberg leder medlemsmøte.

 1. Per orienterte om Bondeungdomslaget i Drammen og planene fremover.
 2. Det diskutert om hvordan vi skal drive med rekruttering og spre kunnskap om folkedansen
 3. Fellestur til Leikfester. Det er noe interesse for fellestur til leikfester.
 4. Hjemmesiden/Face-book.  Vi fortsetter med begge sidene fremover
 5. Sommertur.  Det var også en viss interesse for fellestur til Landsfestivalen og Landskappleiken.  En festival på Bornholm var også et aktuelt turmål.
 6. Eventuelt.
  Her ble det nevnt noen aktiviteter fremover:
  1. 4. februar skal vi ha fremsyning hos Kiwanis i Mjøndalen sammen med Frisko Band
  2. 13. februar skal vi feire Hulda Garborg sine 156 år på Asker museum
  3. Øvelsen 6. og 13. februar er avlyst, da Rundingen er under oppussing.
  4. 18. april er det årsmøte i BUL Drammen
  5. 3. mai. Fremsyning i Rosemalerstua
  6. 17. mai. Fremsyning på Fjell Bo- og Servicesenter, Drammen Helsehus og Bragernes torg
  7. 29. mai Sommerfest Sundhaugen
  8. 17. juni. Fremsyning på Bærums verk
  9. 7. – 9. september Grensetreff på Bøkevangen gjestegård

Møtet ble hevet ca. kl. 2130