Leikarringen Noreg – Årsmøte 2017

Tirsdag 31. januar 2017

Årsmøtet i Leikarringen Noreg BUL Drammen ble avholdt med 22 medlemmer tilstede i Rundingen, Ing. Rybergsgt. 9-19

Foto: Nils Bjørkdal

Fungerende leder Per Røgeberg ønsket velkommen.

Årsmøte var bekjentgjort på øvelsen i laget og med brev/epost til alle medlemmene. I tillegg lå innkalling på vår nettside. Innkallingen ble godkjent.

Henning Torsby ble valgt til møteleder, Live Røine til referent og Per Røgeberg og Bjørn Pettersen til å undertegne på protokollen.

Foto: Henning Torsby

Årsberetningen ble lest opp og med en kommentar ble den enstemmig godkjent.

Regnskapet for 2016 ble gjennomgått av kasserer Per Røgeberg. Det var noen få spørsmål. Jan Erik Viholmen leste Revisjonsberetning for 2016 som anbefalte at det fremlagte regnskapet ble godkjent.  Årsmøte godkjente enstemmig regnskapet.

Budsjett for 2017 ble presentert av kasserer. Totalt ble budsjettet foreslått med et underskudd. Etter en meningsutveksling ble budsjettet enstemmig godkjent.

Det var ikke kommet forslag til årsmøtet.

Foto: Henning Torsby

Valgkomitéens leder gikk gjennom valglista. Valgkomitéen hadde ikke funnet ny sekretær. Fungerende leder Per Røgeberg foreslo at denne posten ble stående ubesatt og at kollegiet fordelte oppgavene seg imellom, slik det var gjort for 2016. Årsmøte var enig i betraktningen.

 

Valget ble deretter gjennomført og kandidatene enstemmig valgt.

Styret består av følgende:

 • Leder                                  Åvar Heggenhougen
 • Nestleder                           Kari Helle Bjertnes
 • Kasserer                            Per Røgeberg
 • Styremedlem 1                 Bjørg Nyhuus
 • Styremedlem 2                 Anne Marie Kristoffersen
 • Varamedlem 1                  Live Røine
 • Varamedlem 2                  Arne Johansen

IMG_8687_Leikarringen_Noreg_Årsmøte_2017_Styret.JPG

IMG_8666_Leikarringen_Noreg_Årsmøte_2017

 

Fungerende leder Per Røgeberg gav som en takk for innsatsen i 2016 en flaske Lier Eple fra Egge går, til leder av TAK Live Røine, kaffekomiteen ved Anne Marie Kristoffersen, revisor Jan Erik Viholmen, leder av valgkomiteen Bjørn Pettersen, leikleder Kristin Solhaug og redaktør av hjemmesiden Henning Torsby.

Årsmøte berømmet Per Røgeberg for at hans innsats gjennom året, har gjort at foreningen har kommet gjennom et vanskelig år på en god måte. Årsmøte var enstemmig om at han også skulle ha den samme oppmerksomhet som det de andre hadde fått.

Per Røgeberg takket de som går ut sine verv for et godt arbeid gjennom 2016 og ønsket de nyvalgte velkommen og håpet på et fortsatt godt samarbeid i 2017. Årsmøtet ble hevet og styreklubba ble overlevert til den nye leder Åvar Heggenhougen.

Foto: Nils Bjørkdal

 

Før medlemsmøte startet, ble det servert kaffe og bløtkake. En fornøyd ny leder Åvar Heggenhougen starter serveringen av den flotte kaken.

Foto: Nils Bjørkdal

 

 

 

 

 

 

Per Røgeberg leder medlemsmøte med følgende saksliste:

 1. Hva kan vi gjøre med medlemsberetningen «Leik og dans i 90 år». Det kom forskjellige forslag som vi bli iverksatt
 2. Dans i skolen, Kulturskolen, Den kulturelle skolesekken.
  Per og Åvar orienterte om dagens situasjon hvor det har vært et innledende møte med de berørte parter. Foreningen ser at å delta her kan folkedans og folkemusikk bli bedre ivaretatt i Drammen.
 3. BUL-fondet
  Det ble en diskusjon om fondet. Som en konklusjonen av diskusjonen, ble det nedsatt en prosjektgruppe som skal komme med et forslag til styret.
 4. Eventuelt.
  Her ble det nevnt noen aktiviteter fremover:
  1. 14. februar. Øvelsen 14. februar er avlyst, da vi skal danse på Asker Museum. Her markers at Hulda Garborg ville vært 155 år.
  2. 22. februar. Sangdanskveld på Lågdansmuseet. Arrangør Kongsberg BUL
  3. 11. mars. Årsmøte i Buskerud Folkemusikklag
  4. 4. mai. Fremsyning i Rosemalerstua
  5. 17. mai. Fremsyning på Fjell Bo- og Servicesenter, Drammen Helsehus og Bragernes torg
  6. 11. juni. Fremsyning på Gulskogendagen
  7. 18. juni. Fremsyning på Bærums verk
  8. Dato er ikke kjent. Friluftsmuseet på Numedalstunet. Dugnad, lage danseplatting og senere fremsyning(er)

 

Møtet ble hevet ca. kl. 2130

Foto: Henning Torsby

 

Nå gjenstår det bare rydding av lokalet og her er det flere som deltar med liv og lyst.