Leikarringen Noreg - Årsmøte

Tirsdag 26. januar 2015

Årsmøtet i Leikarringen Noreg BUL Drammen ble avholdt med 21 medlemmer tilstede i Rundingen, Ing. Rybergsgt. 9-19.

Foto: Henning Torsby

Fungerende leder Per Røgeberg ønsket velkommen.

Årsmøte var bekjentgjort på øvelsen i laget og med brev/epost til alle medlemmene. I tillegg lå innkalling på vår nettside. Innkallingen ble godkjent.

Foto: Henning Torsby

Henning Torsby ble valgt til møteleder, Live Røine til referent og Grethe og Per Thorstein Kolle til å undertegne på protokollen.

Årsberetningen ble lest opp hvor det ble påpekt noen feil og mangler Sekretæren skal rette opp dette. Med disse kommentarene ble årsmeldingen enstemmig godkjent.

Kasserer gjennomgikk regnskapet som ble enstemmig godkjent.

Budsjett for 2016 ble presentert av kasserer. Medlemskontingenten foreslått redusert. Totalt ble budsjettet foreslått med et underskudd. Etter en meningsutveksling ble budsjettet enstemmig godkjent.

Foto: Henning Torsby

Det var ikke kommet forslag til årsmøtet.

Valgkomitéens leder gikk gjennom valglista. Valgkomitéen hadde ikke funnet verken en ny leder eller ny nestleder. Fungerende leder Per Røgeberg foreslo at disse postene ble stående ubesatt og at kollegiet fordelte oppgavene seg imellom, slik det var gjort for 2015. Årsmøte var enig i betraktningen.

Valget ble deretter gjennomført og de foreslåtte kandidatene enstemmig valgt.

Fungerende leder Per Røgeberg gav en takk og en oppmerksomhet for vel utført arbeid til leder av TAK Live Røine, Kaffekomiteen ved Kari Helle Bjertnes, revisor Jan Erik Viholmen, leder av valgkomiteen Bjørn Pettersen, Kaffekomiteen ved Anne Marie Kristoffersen, leikleder Kristin Solhaug og redaktør av hjemmesiden Henning Torsby.

Per Røgeberg hevet årsmøte og deretter ble det servert kaffe og kaker før medlemsmøte startet.

Foto: Henning Torsby

Per Røgeberg leder medlemsmøte.

  1. Grensetreff 2016. Det blir lagt til Lillehammer hvor TAK er i god gjenge med planleggingen. Det var reservert rom på hotell og de jobber med flere alternativer til kulturprogram.
  2. Styret ønsket en tilbakemelding på om interessen for å delta på fremsyninger 17. mai. Det var så mange som synes at tradisjonen skal videreføres at det blir jobber videre med program for 17. mai.
  3. Øvelsen 16. februar er avlyst, da vi skal danse på Asker Museum. Her markeres at Hulda Garborg ville vært 154 år.
  4. Sommertur. Muligens til Landskappleiken i Vågå 22. – 26. juni.
  5. Det kom forslag på tur til Spania på høsten. Stemningen var nok at det kunne være aktuelt i 2017.  Grethe og Per Thorstein jobber videre med forslaget.
  6. Det ble orientert om Gammeldansfestival på Skui grendehus 12. mars og leikfest i Greåker 30. januar.
  7. Det er et ønske om å danse på institusjoner utover året. Styret jobber videre med forslaget.

Møtet ble hevet ca. kl. 2115.