Leikarringen Noreg - Årsmøte

Tirsdag 27. januar 2015

Årsmøtet i Leikarringen Noreg BUL Drammen ble avholdt med 23 medlemmer tilstede i Rundingen, Ing. Rybergsgt. 9-19

IMG_6343_Leikarringen_Noreg_Årsmøte_2015
IMG_6336_Leikarringen_Noreg_Årsmøte_2015
IMG_6344_Leikarringen_Noreg_Årsmøte_2015 - Kopi
IMG_6338_Leikarringen_Noreg_Årsmøte_2015
Foto: Henning Torsby
Årsmøteforsamlingen

 

Leder Live Røine ønsket velkommen og synes det var fint at så mange var kommet. Hun gikk deretter over til årsmøte.

 

 

 

Årsmøte var bekjentgjort på øvelsen i laget og med brev/epost til alle medlemmene. I tillegg lå innkalling på vår nettside. Innkallingen ble godkjent.

Foto: Henning Torsby
Leder og leikleder i diskusjon

Per Røgeberg ble valgt til møteleder og Gretha Iversen som referent.

Årsberetningen ble lest opp og med noen kommentarer ble den godkjent.

Kasserer gjennomgikk regnskapet som ble godkjent uten kommentarer.

Det var 3 forslag som det tok noe tid å behandle før de gikk til avstemning.

Kasserer redegjorde for budsjettet som med en liten påplussing ble godkjent.

Valgkomitéen gikk gjennom valglista og forslagene ble valgt med akklamasjon. Valgkomitéen hadde ikke funnet en ny leder, så det blir en oppgave for det nye styret i samarbeid med den nye Valgkomitéen.

Live Røine takket for samarbeidet og Åvar Heggenhougen takket Live for jobben som leder i 13 år i flere perioder og overrakte en fin blomst som en takk for innsatsen.

Live Røine hevet årsmøte og deretter ble det servert kaffe og kaker før medlemsmøte startet.

IMG_6335_Leikarringen_Noreg_Årsmøte_2015.JPG

Live Røine leder medlemsmøte.

  1. Styret ønsket en tilbakemelding på om interessen for å delta på fremsyninger 17. mai. Det var så mange som synes at tradisjonen skal videreføres at det blir jobber videre med program for 17. mai.
  2. Bjørn Pettersen opplyste at han hadde et par tilbud om fremsyninger i mai og juni.
  3. Kaffe og kaker på øvingskvelden fortsetter som nå.
  4. Rekruttering. Det planlegges et nybegynnerkurs på høsten 2015
  5. Henning Torsby fikk i oppdrag å se på hvordan opplysninger om våre øvelser skal legges ut på «Ut i dag» i DT
  6. Det har kommet forslag til Grensetreff 18.  – 20.09.15. Vi forholder oss til forslaget fra Kulturella Foreningen.
  7. Live Røine opplyste at inntektene fra Grasrotandelen som er en kjærkommen inntekt som ikke betyr noe arbeidsinnsats fra laget. Flere fikk dokumentasjon på hvordan de kan knytte Leikarringen til sitt tippekort
  8. Forslag på å sende boka vår «Leik og dans i 90 år» til avisene i område. Vi ber om en omtale av boka.
  9. Det ble gitt ros for arbeidet med hjemmesiden.