Årsmøte tirsdag 28. januar

Rundingen

Leikarringen Noreg gjennomførte sitt første årsmøte i de nye lokalene i Ingeniør Rybergs gate med 26 medlemmer til stedet

Årsmøte ble gjennomført uten at det var mange kommentarer til verken årsrapport eller regnskap. Kasserer fikk applaus for at han har søkt om og fått tildelt voksenopplæringsmidler. Det var ikke fremmet noen forslag til årsmøte. Valgkomiteens forslag ble godtatt med akklamasjon. Det nye styret består av følgende:

 1. Live Røine                                       -             leder
 2. Åvar Heggenhougen                        -             nestleder
 3. Per Røgeberg                                  -             Kasserer
 4. Gretha Iversen                                 -             Sekretær
 5. Sonia Regina Teca                           -             1. styremedlem
 6. Anne Marie Kristoffersen                  -             2. styremedlem
 7. Kari Helle Bjertnes                           -             1. varamedlem
 8. Anny Benthe Emmerud                    -             2. varamedlem

Live Røine takket for tilliten og overrakte blomster til Evelyn Hansen som gikk ut av styret og til Per Røgeberg for fin gjennomføring som instruktør av nybegynnerkurset.

Leikarringen_Noreg_årsmøte 2014-01-28_02.jpgLeikarringen_Noreg_årsmøte 2014-01-28_01.jpg

Etter årsmøte var det medlemsmøte hvor følgende saker ble drøftet.

 1. 17. mai – arrangement
  Det er kontakt mellom laget og 17. mai-komiteen om gjennomføring av dagen. I år blir det ikke noe sykkelløp i Drammen sentrum (applaus). 17. mai-komiteen ønsker at vi danser mer med publikum, det forutsetter at vi er mange selv. Det var stemning for å avslutte dagen i fellesskap som vi har gjort i mange år, men ikke i 2013. Det var det mange som savnet. Nils Rønniksen skal holde talen ved Per Sivles bauta.
 2. Grensetreff
  Det er gjort avtale med Danvik Folkehøyskole om overnatting. Det er et ønske at også alle fra laget også overnatter der. TAK jobber med ideer om aktiviteter for helgen.
 3. Markering av 90 års dagen
  Dagen blir markert i vårt øvingslokale. Det blir bestilt mat og drikke og musikk. Det jobbes med flere ideer.
 4. Hjemmesiden
  Det ble gitt en kort orientering om status for hjemmesiden. Dersom noen har bilder eller innlegg de ønsker, kan de sendes til Henning Torsby. Det jobbes med å lage en detaljert brukerveiledning tilpasset vår bruk.
 5. Eventuelt
  1. Bildearkiv
   Nils Bjørkdahl har ansvaret for bildearkivet og ønsker tilsendt bilder fra alle aktivitetene i 2013
  2. Rydding / gjennomgang av utstyret vår
   Det er behov for å gjennomgå utstyret vi har og avvikle det som vi ikke har behov for lenger. Karin, Gunnhild, Evelyn og Henning fikk ansvaret for og fullmakt til avhende utstyret.
  3. Flytting av øvingskvelden 12.05.14
   Myre Borettslag skal ha årsmøte 13.05.14. Vi flytter øvingskvelden til mandag 12.05.14
  4. Asker Museum
   Også i år skal Asker Museum markere Hulda Garborg onsdag 12.02.14 kl. 1800. Vi skal delta med 8 par.

Live takket for fremmøte og ønsket alle vel hjem.