Leikøving (?) oppstart

Arrangør: Leikarringen Noreg
: Rundingen - Ing. Rybergsgt 21
Tid: tirsdag 25. august 19:00
Meeting