Leikøving

18:00 18:30 Springar/gangar
18:30 19:00 ekstraøving for nybegynnere
19:00 21:30 Leikøving.

Musikk: Øyvind Kristoffersen
Leikleder: Kristin Solhaug

Arrangør: Leikarringen Noreg
: Rundingen Ing Rybergsgt 21, Drammen
Tid: tirsdag 18. februar 18:00
Meeting