Æresmedlem Tor Helge Martinsen til minne

Tirsdag 21. februar 2023

Æresmedlem Tor Helge Martinsen i Leikarringen Noreg BUL Drammen er gått ut av tiden.

Han ble født 20. august 1924 og døde 9. februar 2023.

Fra 1957 har Tor vært et aktivt medlem med stor interesse for folkedans og folkemusikk helt til det siste. Han danset sin siste dans på vår juleavslutning 6. desember 2022.

Han var en ivrig deltaker på mange kappleiker rundt i landet, både som danser og tilskuer. Flere av bygdedansene har han instruert i.

Med sin gode takt og kunnskap har han vært leikleder i folkedans i mange år og gledet mange med sin opplæring.

Sangdansen har stått ham nær, og med god stemme og god hukommelse for versene blir han husket.

I de senere årene har også historiske danser vært en viktig del av danseinteressen.

Han var en av initiativtakerne til Åssiden Leikarring for barn i 1959, og han var i mange år en drivende kraft i foreningen.

Tor har deltatt i mange turer i inn- og utland.  Han er den eneste i Leikarringen Noreg som deltok i Llangollen International Musical Eisteddfod i Wales både i 1962 og 1992. Leikarringen Noreg mottok 3. premie begge gangene og det står det respekt av i en internasjonal konkurranse. 

For sitt store engasjement i foreningen ble Tor utnevnt til æresmedlem i 1984.

Nå har han tatt sin siste dans, hengt fra seg sin bunad og satt sine nypussede dansesko inn i skapet. 

Vi lyser fred over hans minne.